Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Hoe proper is ons water en wat met watertekort?

Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren.
- Zijn deze proper, is er nog verbetering mogelijk, wat zijn de gevolgen van recente waterverontreinigingen (Schelde) en welke dieren vinden we terug in onze waterlopen. 
- dreigt er water tekort in Vlaanderen ? Komt de drinkwatervoorziening in het gedrang, wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering op onze watervoorraden

Presentatie door
Natuurpunt CVN

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer of tablet.